Laerskool Impala

Kleuterskool

Stralejakkers is bevoorreg om nou ook ons Kleuterskool maats as Rakkers aan boord van die Impie-vlug te Hulle bring 'n nuwe opwinding tot die vlugspan met hulle skaterlaggies en duisende vragies. Hierdie maats se vlerke word nie net voorberei vir 'n vlug wat die winde kan teenstaan nie maar hulle word ook geleer hoe om die winde tot hulle voordeel te gebruik. Hulle word ontdekkingsreisigers wat die wêreld vanuit 'n veilige klaskamer te leer ken. Hierdie vaardighede en kennis dien as 'n stewige basis waarvandaan die Kleuterskool-Juffies saam met hulle weer op reis na nog hoër hoogtes vlieg. U geleentheid op 'n fantastiese langtermyn belegging begin reeds hier by ons Kleuterskooltjie.

BOODSKAP

DIE HOOF - W Jacobs

Laerskool Impala is ‘n bevoorregte skool wat kan spog met ‘n voedings-fasilitiet soos ons Kleuterskool. Dit is ‘n kleurvolle sentrum waar Rakkertjies van kleins af geleer word deur te speel en waar hulle in ‘n uiterse veilige leeromgewing die fynere kunsies van opvoeding aanleer.

BOODSKAP

DIE HOOF - Willem Jacobs

Laerskool Impala is ‘n bevoorregte skool wat kan spog met ‘n voedings-fasilitiet soos ons Kleuterskool. Dit is ‘n kleurvolle sentrum waar Rakkertjies van kleins af geleer word deur te speel en waar hulle in ‘n uiterse veilige leeromgewing die fynere kunsies van opvoeding aanleer.

 

Impala Kultuur Kleuterskool is ‘n spog-sentrum met gekwalifiseerde onderwyseresse wat hulle liefde vir kinders uitleef, deur hul Vroeë Kinder Ontwikkelingsvaardighede toe te pas om elke leerling te ontwikkel op sy eie unieke manierDaar word in elke klassie onderrig gegee in Afrikaans en leef die kindertjies en onderwyseresse ook hul Christelike etos uit op alle terreine.

 

Ons leerders is gelukkige peuters wat liefdevol, vinnig en vlytig groei in hul leeromgewing. Die ontwikkeling van groot motoriese en klein motoriese vaardighede geniet deurlopende aandag en stimulering in die klaskamer sowel as op die pragtige speelterreine.

 

Om deel te wees van hierdie gesin, is om jou kind ‘n voorsprong in die lewe te gee. Dit is hier waar elke kindjie sy/haar eie karakter bou en ontwikkel.

 

Hier is die kans om u kindjie ‘n groot voorsprong in die lewe te gee en om seker te maak dat hulle deel kan wees van die Impie-gesin en ons Spogskool.

 

Mnr. Willem Jacobs

Hoof

Impala Kultuur Kleuterskool

Waar ons speel-speel leer

Kleuterskool

daar om te help

Program

By Kleuterskool het ons 'n voldag program wat vanaf 06:30 in die oggend tot 17:30 in die middag.

Kleuterskool

Program vir die dag

TYD AKTIWITEIT 

06:30 - 08:00

08:00 - 08:15

08:15 - 08:30

08:30 - 09:15

09:15 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 11:45

11:45 - 12:00

12:00 - 12:20

12:20 - 13:45

13:45 - 14:00

14:00

14:30

17:30

TYD AKTIWITEIT 

Aankoms en buitespel

Ons groet mekaar:

Weerkaart word bespreek

Register

Verjaarsdae en Nuus

Bybelverhaal

Toiletroetine

Temabespreking / Musiek / Fyn- en grootmotories

Toiletroetine

Etenstyd

Buitespel

Kunsaktiwiteit

Toiletroetine / storietyd

Etenstyd

Slaaptyd

Opstaantyd

Na-skool buitespel

Peuselhappie & koeldrank

Naskool sluit

Aktiwiteite

Aktiwiteite wissel van vrystel tot motoriese en brein ontwikkeling. Hier word jou kind gestimuleer op 'n gebalanseerde wyse.

Kleuterskool

Aktiwiteite

Eerste Kwartaal

 • Neem begin van die jaar foto’s
 • Sandputpartytjie Valentynsdag-piekniek
 • Impala Kaskardag

 

Tweede Kwartaal

 • Wieledag Hoededag Pajamadag
 • Kleuterskool Opedag

 

Derde Kwartaal

 • Pretdag
 • Lenteloop
 • Oupa & Oumadag
 • Roomys & Fliekdag

 

Vierde Kwartaal

 • Neem van einde van die jaar foto’s
 • Waterspele Konsert Kerspartytjie
Reëls

Soos in enige skool om te verseker daar is orde en dissipline, moet daar gehoor gegee word aan die volgende.

Kleuterskool

Reëls

Skoolreëls en Skoolbeleid

Hare: 

Dogters:    Lang hare moet netjies vasgemaak word met rekkies. Hou maar hul kuifies kort sodat hare nie onnodig in die ogies hang nie.

Seuns:      Hare moet kort en netjies wees.

 

Algemeen: 

Juwele:     Beperk tot die minimum, aangesien leerdertjies lekker daarmee speel en vroetel en aandag sodoende vinnig afgelei word.

Naels:       Naels moet kort en skoon wees.

Speelgoed: Geen speelgoed word skooltoe gebring nie, aangesien ons nie verantwoordelikheid daarvoor kan aanvaar nie.

 

Laatkommery en afwesighede: 

Ouers, u kindjie is wel nog net in die Kleuterskool, maar dit sal waardeer word as u reeds van nou af gesonde gewoontes kweek by u kleuter tov laatkom en afwesigheid.

Gereëlde skoolbywoning is uiters belangrik vir u kind se vordering. Let wel dat ons reeds om 06:30 vm oop is in die oggend. Let asseblief daarop dat ‘n boete van R50 kontant betaalbaar is vir elke 15 min of ‘n gedeelte daarvan wat u laat is om u kindjie in die middag op te laai.

 

Vorderingsverlae: 

Die kleuters ontvang 4 keer per jaar ‘n vorderingsverslagaan die einde van elke kwartaal.

 

Verversings

Kosblikkie tyd: 

Ons vra vriendelik dat elke ouer ‘n kosblikkie met gesonde kossies sal inpak skool toe. Elke maatjie moet asb. by die huis reeds ontbyt eet.

 

Snoepwinkel: 

Op Maandae, Woensdae en Vrydae kan maats geld saambring vir snoepie. Die aankoop van verversings maak die dae nie net spesiaal vir die leerders nie, maar leer hulle ook om met geld te werk.

 

Daar is ‘n verskeidenheid van goedkoop lekkertjies, koeldranke, skyfies en speelgoedjies te koop. Pryse wissel vanaf R1,00 tot R5,00 en sal aangepas word namate prysverhogings.

 

Alle kinders is daarom spesiaal en uniek en daarom laat ons elkeen toe om op hulle eie tempo te ontwikkel en te groei

 

SKOOL-URE

08:00 tot 13:00

(reeds vanaf 06:30 is personeel hier om u kind te ontvang)

 

Die Kleuterskool se naskoolsentrum funksioneer heeltemal apart en op ons eie gronde. Ons maats bly by die sentrum waar hulle veilig in hul omgewing na omgesien sal word.

 

Die naskool sal deur die vakansie ook beskikbaar wees. Daar sal elke vakansie ‘n vakansieskool wees & gratis toesig wees vir voldagmaatjies. Geen formele klas word gegee nie.

 

Naskool ure:

13:00 Middagete

15:00 Versnappering en Koeldrank

17:30 Naskool sluit (somer & winter)

 

Ons vra vriendelik dat ouers ons naskoolmaats stiptelik sal kom afhaal. Elke kindjie wat afgehaal word vanaf 13:00, word uitgeteken deur sy/haar ouer of gemagtigde persoon om u kind se veiligheid te verseker. Geen kind sal toegelaat word om te gaan indien hy/sy nie uitgeteken is nie. Geen boetie, sussie of ander minderjarige kind mag ‘n kindjie uitteken nie!

 

Dit is vir ons baie belangrik dat die onderrigtyd optimaal benut word. Ons kan u verseker dat alle aspekte van u kind se ontwikkeling in ons kurrikulum sorgvuldig ingebou is, om u kind gereed te maak vir hul volgende lewensjaar.

Finansies

Skoolgelde word jaarliks deur die Beheerliggaam vasgestel en aan die ouers voorgelê tydens die jaarliks...

Kleuterskool

Finansies

Finansies

Finansiële Verpligtinge

Skoolgelde word jaarliks deur die Beheerliggaam vasgestel en aan die ouers voorgelê tydens die jaarlikse begrotingsvergadering. Die Kleuterskool tariewe is oor 11 maande vooruit betaalbaar voor die 7de van elke maand.

  Baba - 1 jaar

  Registrasiefooi

  R400.00

  Koste Per maand

  R3 000.00

  Skoolure

  6:30-17:30

  1 - 3 jaar

  Registrasiefooi

  R400.00

  Koste Per maand

  R2 650.00

  Skoolure

  6:30-17:30

  3 - 4 jaar

  Registrasiefooi

  R350.00

  Koste Per maand halfdag

  R1 500.00

  6:30-13:00

  Koste Per maand voldag

  R2 500.00

  6:30-17:30

  Fooie kan kontant, per EFT of met ‘n maandelikse debiet order betaal word. U word egter versoek om die betaalstrokie deur te epos vir rekord doeleindes.

  Bankbesonderhede vir Kleuterskool:

  Rekening Naam - Laerskool Impala

  Bank -  ABSA

  Tipe Rekening - Tjek

  Rekening Nr - 4100238987

  Takkode - 632005

  Verwysing - Voorletters + Van + Ouderdom

   

  KENNISGEWING VIR SKOOLVERLATING IS ‘N VOLLE KALENDERMAAND SE GESKREWE KENNIS. BETALING VAN SKOOLGELDE VIR KENNISMAAND IS STEEDS VERPLIGTEND.

   

  Maak ‘n langtermyn  verskil  in   u  kind se lewe by ‘n Christelik Afrikaanse skool  wat werklik omgee vir u kind!

  Personeel

  Die personeel by ons Kleuterskool is uitstekend en sal verseker dat daar na elke kind se belange omgesien word.

  Kleuterskool

  Personeel

  Kontak Ons

  Vir enige verdere navrae of addisionele inligting, kan u ons gerus kontak. Moet asseblief nie huiwer indien u 'n vraag het nie.

  Kleuterskool

  Kontak Besonderhede

  Kantoor: 011 975 4278

  e-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.