Laerskool Impala

Kultuur

Laerskool Impala se kultuur is aanmekaar geskakel soos dié enjin van ‘n Impala-vliegtuig.

 

Kultuur by die Impies is dit wat dié vliegtuig doeltreffend maak en die aarde laat bewe soos ons as skool hoër hoogtes bereik en vinniger vlieg.

 

Ons redenaars laat mededingers trippelend touspring, oor en om ons treffende toesprake wat beïndruk, beïnvloed en oorreed. Die skeppende en vindingryke nuutskeppings van argumente is die rede waarom leerders wat floreer op kultuur gebied uitblink by die Impies. Dié leerders is die brandstof vir die Impala-vliegtuig.

 

‘n Kleine knapie soos klank kan ‘n groot bohaai maak op die regte klankgolf. Daarom spog Impala graag met ons kore, spreekkore en skitterende solo-sang.

 

Dié klanke van leerders se sang is die klank wat eggo soos die Impala-vliegtuig beweeg. Die eggo weergalm in elke Impie-hart.

 

Ritmies op elke maat van kleurvolle musiek en danspassies waarop skitterende oë vol verwondering gefokus is. Impala-revue se sinoniem is uitdaging. Ons is gereed vir meer, beter, hoër, vinniger en met doeltreffende vlieëniers wat weet hoe. Daarom is kultuur by Impala die aërodinamiese krag wat Laerskool Impala laat hoër vlieg, dié rede waarom Laerskool Impala altyd bo sal bly.

Kultuur Gefokus

Wat is 'n nasie sonder kultuur

Junior REVUE

Revue kweek karakter

Laerskool Impala se Revue is enig in sy soort. Elke jaar neem talentvolle kinders aan nasionale kompetisies deel en draai behoorlik die beoordelaars se koppe! Kompetisies waaraan ons deelneem is ons eie Kunswedstryd, Tswane Youth Arts Festival, SA's en Kaleidoscope.


Ons sien uit, saam met ons choreograwe na nog `n suksesvolle Revue jaar in 2021. Dit alles kan moontlik gemaak word deur harde werk en ondersteunende ouers. Sterkte aan ons Junior en Senior Revue-groepe vir al die uitdagings wat voorlê in 2021.

Senior REVUE

Revue kweek karakter

Laerskool Impala se Revue is ons trots en iets waarmee ons graag spog. Ons Atlantis groep het in 2019 ‘n ongelooflike 98% behaal tydens die kunswedstryd. Ons dring nog elke jaar deur na die finale vir SA’s sowel as die Kaleidoscope kompetisies.

 

Ons oefeninge wat elke Maandag en Vrydag plaasvind, verg baie harde werk en deursettingsvermoë. Passies word deur ons briljante choreograaf aangeleer en daarna dag in en dag uit ingeoefen om ons so gelyk as moontlik te kry. Rolspel, sang en dans word alles saam ingeoefen om vir ons die uitmuntende optredes te lewer waarna ons elke jaar strewe.  

 

By die revue word ons familie, wat mekaar skaaf en opbou. Karaktergroei wat in elke leerder plaasvind, is opmerkbaar na slegs ‘n jaar se revue deelname. Leerders vind soveel selfvertroue en gemak deur optredes. Hier by Impala strewe ons om elke leerder so op te bou om hulle beste self te kan wees.

Senior Koor

Klanke wat ego in elke hart

Ons Sunior Koor bestaan uit leerlinge van graad 4-7. Daar is tans 70 koorlede Die koor streef daarna om lieflike koorklank voort te bring en om `n liefde vir koormusiek by leerders te kweek. Ons kore neem jaarliks aan verskeie kompetisies deel naamlik: die Kemptonparkse kunswedstryd waar ons sedert 2017 aangewys was as itemwenners. Ons neem ook deel aan die Conspirito en Tswane youth arts festival by die staatsteater.

Junior Koor

Klanke wat ego in elke hart

Ons Impie koorkinders het `n lied in hulle hart en die junior Allegro koor spog graag met hulle musiektalente. Die Junior Koor bestaan uit Graad 1-3 leerlinge, waar hulle die geleentheid kry om hulle stemmetjies te ontwikkel asook `n liefde vir musiek, sang en ritme te kweek.

 

By die Junior koor word daar veral op die volgende tydens oefensessies gefokus:

  • Asemhaling- en stembeheer oefeninge
  • Aanleer van nuwe liedjies
  • Korrekte artikulasie en vorming van woorde
  • Kooretiket
  • Bevordering van ritme.

 

Hierdie vaardighede word nog verder ontwikkel by ons Senior Koor.

Redenaars

Beïndruk, beïnvloed en oorreed

Die Impies kan `n ding raakpraat. By Impala gee ons jaarliks die leerlinge `n geleentheid om hulle sê te kom sê en ons is gereed vir 2021. Die stofie is reeds gestook! In ons eerste pot kook die interne redenaars wat by ons skool plaasvind.

 

Ons tweede pot is die soppot, met al sy verskillende bestanddele of moet ek liewers sê, skole! Ja, Groter Kemptonparkse Redenaarskompetisie vind jaarliks plaas. Hier gaan ons wenners deelneem en daardie soppot behoorlik laat kook.

 

Laastens ons derde pot, naamlik die ATKV-kompetisie. Vir hierdie kompetisie kan slegs `n beperkte aantal leerders deelneem...

Kunswedstryd

Praat met selfvertroue

Elke jaar neem ons deel aan die Kemptonparkse kunswedstryd, waar ons die leerlinge die geleentheid gee om verskeie items voor te dra. Ons gaan leerders inskryf vir:  Voorgeskrewe Poësie, Eie keuse poësie, Onvoorbereide lees, Bybelse prosa, Own choice poetry, Prescribed Poetry, Unprepared reading, Biblical poetry, kuns en ook vir verskeie sangitems.

 

Daar word ongeveer 10 leerlinge per graad, per item ingeskryf. Leerlinge mag ook privaat inskryf by dramaskole. Alle nodige inligting, sillabus ens. is op die web beskikbaar by www.kempkuns.co.za.

Voortrekkers

Hou Koers

Word deel van die Voortrekker ervaring! Om ‘n kind met integriteit te kweek, en groot te maak, is uiters uitdagend in vandag se tyd!

 

Die Voortrekkers is ‘n nie-winsgewende organisasie wat deur vrywilligers bedryf word, wat hulle toespits daarop om die jeug toe te rus vir die lewe.

 

Deur die samevoeging van ‘n verskeidenheid van talente van onderskeie offisiere, heemraadslede en ouers...

Boekklub

Met oop oë te droom

By Impala se boekklub word daar hoofsaaklik gefokus om `n liefde vir lees te kweek. Lees maak jou slim en by die boekklub word jy sommer superslim. Leerlinge vanaf Gr4-7 kom lees gerus saam by ons boekklub.

Spreekkoor

Betower met talente

’n Spreekkoor is ’n groep kinders wat ’n gedig of dramatiese teks oordra. ’n Koor wat nie saam sing nie, maar eerder saam praat. Soos in ’n gewone koor, sal daar gedeeltes wees waar die hele koor saam praat, maar daar kan ook solo-gedeeltes wees, of dele waar slegs ’n aantal stemme optree.

 

Spreekkoor is ‘n platform vir talentontwikkeling ter viering van en opbou van laerskoolkinders, deur toneelontwikkeling, gehoorontwikkeling en blootstelling aan goeie literatuur aan te moedig. Met spreekkore word laerskole aangemoedig om die kinders bloot te stel aan teaterkuns en drama deur middel van spreekkore (junior en senior). Deur die opbouende proses van spreekkore, ontwikkel die kinders selfvertroue, selfkennis, kommunikasie- en luistervaardighede en verbreed hul woordeskat. Kom leef jou liefde vir spreekkoor uit en betower gehore met jou talente hier by Impieland.

Dramaklub

Leef jou drome uit

Ons dramaklub het in 2018 afgeskop met ons eerste kompetisie waar die Impie akteurs met hulle talente kom spog het. Die dramaklub bestaan uit Gr4-7 leerlinge waar daar gefokus word op toneelspel.