Laerskool Impala of soos dit alom bekend is - "IMPIES", is een van die spog laerskole in Kempton Park. Impies het die afgelope paar jare `n positiewe groei getoon en spog met van die beste onderwyserkorps in Kempton Park.

Impieland - Spogland is beslis die regte keuse vir ouers wat omgee vir hulle kinders.  

  • Dit is die skool waar:
  • Elke Impie `n individu is
  • Elke individu voluit kan lewe
  • Elke Impie volgens sy/haar eie potensiaal kan ontwikkel
  • Elke Impie sy Skepper ken
  • Elke Impie in sy moerdertaal onderrig word
  • Elke Impie gelukkig is
  • En waar `n oop vennootskap tussen ouers en personeel is

Impie Advertensie Borde

Inligting / advertensieborde by skole is ‘n opwindende metode van advertering, wat besighede die maksimum blootstelling bied, teen bekostigbare pryse. Hierdie effektiewe metode van advertering is by verskeie skole landswyd uitgetoets en beproef met uitstekende resultate.

Die voordele van hierdie advertensie medium is nie net slegs beperk tot die uitstekende plasing en posisie van die strukture nie, maar ouers, besoekers, toerspanne ens. aan die skool word op ‘n daaglikse basis blootgestel aan die advertensies. Gesien in die lig dat subsidies vanaf die Staat aan skole tot die minimum beperk is, lei dit ook tot die voortbestaan van ons kinders se opleiding.

Die borde word binne die skoolgronde geplaas waar dit na die sportgronde toe wys. Dit word teen 'n hoogte van 2.5m bo die grond geplaas. Die raam word uit 'n duursame aluminium Z-Raam gemaak en word netjies en sigbaar teen die muur geplaas.

Grootte:            1240mm x 2450mm

Materiaal:          UV gedrukte kleur Graphit wat tussen 2-3 jaar sal duur.

Koste:

Adverteringspasie by Laerskool Impala word verkoop teen R500 per maand vir 'n minimum tydperk van 1 jaar.

U jaarlikse bydrae is R6000, die bedrag kan of eenmalige betaal word, of in maandlikse paaiemente.

Neem asb. kennis dat die ruimte beperk is en dat slegs ‘n sekere hoeveelheid besighede akkommodeer sal kan word. 

Kontak gerus:

Luhan van Wyk

Cell: +2779 355 3289

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.