Markdae by Laerskool Impala verskaf aan elke Impie die geleentheid om homself/haarself as entrepreneur te bekwaam. `n Tendervorm word voltooi en `n koste van R50 word gehef op `n lisensie om te verkoop. Dit verskaf jaarliks aan ander Impies groot pret. Aan die einde van die jaar word `n entrepreneur van die jaar op die prysuitdeling aangewys.

 

Markdae datums vir 2019: 

Kwartaal 1

12 Maart 2019

Kwartaal 2

11 Junie 2019

Kwartaal 3

12 September 2019