Een van die tradisies by Laerskool Impala is die Impie vs Onnie netbal wedstryd.Hierdie wedstryd vind gewoonlik plaas op die laaste dag van die tweede kwartaal wanneer die onderwysers topfiks is. Die 0/13 dogters speel die dag ‘n vol netbalwedstryd teen die onderwysers waar die hele skool langs die baan staan en toekyk hoe die onderwysers die wedstryd gewoonlik wen. Hierdie is ‘n groot geesbou geleentheid by Laerskool Impala en elke Impie geniet hierdie dag saam met ons. Die onderwysers het in al die jare van hierdie wedstryd nog net 1 keer verloor in 2009.Hou asb die webblad dop vir die uitslae van hierdie groot wedstryd.

Impie Netbalgroete

Laerskool Impala se spog-Impies het op Woensdag 18 Februarie tydens CSV `n "CSV Badge" ontvang wat hulle dan hierdie jaar gaan dra as `n teken van ons Vader wat sy hand van beskerming oor die skool gehou het vir 50 jaar. 

Meer kerk foto's te sien op ons facebook blad: 

LAERSKOOL IMPALA

VISIE EN MISSIE

1. VISIE

Die beste Laerskool in Kempton Park en Gauteng.

2. MISSIE

Die daarstelling van ‘n Christelike, primêre, opvoedkundige sentrum van uitnemendheid, waar leerders in hul moedertaal voorberei word vir die veranderende wêreld, deur die maksimale benutting van alle beskikbare bronne.

Ter uitbouing van bostaande missie, verbind alle belanghebbendes hulself tot die volgende waardes en riglyne:

1.  Puik onderrig op Christelike grondslag.

2. ‘n Afrikaans kultuur-eie opvoeding.

3. ‘n Vennootskap tussen alle belanghebbendes, gebaseer op ‘n onderlinge vertrouensverhouding.

4. Gedifferensieerde ontwikkeling van die kind in totaliteit, ter verwesenliking van sy volle potensiaal.

5. ‘n Gesonde balans tussen akademie, sport en kultuur.

6. Professionele uitnemendheid.

7. Gelykberegting tussen alle belanghebbende groepe.

8. Koste effektiewe onderwys en opvoeding.

 

Dit is ‘n jaarlikse instelling by Laerskool Impala om die nuwe skooljaar te begin met ‘n kerkdiens. So word verseker dat die jaar reg begin word en leerders gemotiveer word vir die jaar wat voorlê. Hierdie kerkdiens vind gewoonlik plaas op die eerste vrydag nadat die nuwe skooljaar in Januarie begin het. Die Nederduits Gereformeerde Kerk, Riebeeckpark bied jaarliks die dienste van hulle leraar aan en stel hulle fassiliteit aan die leerders en onderwysers van Laerskool Impala beskikbaar. Op die besondere dag word die leerders onder toesig van die bekwame onderwysers vergesel na die kerkgebou wat in Kweperlaan geleë is.