JUDO Judo judo judo Judo JUDO 

Posbus 80034 

RIDGEVIEW 1709 

Sel: 083 679 0703

E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JUDO IS GROOT PRET VIR KLEIN EN GROOT !!!!!                                                                            

JUDO – SPORT EN SELFVERDEDIGING !!! 

JUDO IS ‘N OLIMPIESE SPORTSOORT EN DAAR BESTAAN SLEGS EEN STYL REGOOR 

DIE WERELD. IN JUDO SAL JY LEER OM JOUSELF TE VERDEDIG. JUDO IS PRET MAAR 

VERBETER OOK SELFBEHEERSING (DISSIPLINE) EN IS DIE IDEALE TERAPIE VIR 

KINDERS MET LEERPROBLEME. JUDO IS GESKIK VIR SEUNS EN DOGTERS VAN ALLE 

OUDERDOMME, GROOTTES EN VORME EN HOU GEEN VERBAND MET SATANISME OF 

OOSTERSE GODSDIENS NIE. 

NB! DIT IS WETENSKAPLIK BEWYS DAT JUDOKA UITSTYG IN ANDER SPORTSOORTE AS 

GEVOLG VAN DIE VERSKEIDENHEID VAN SPIERGROEPE WAT ONTWIKKEL WORD 

DEUR DIE BEOEFENING VAN JUDO !!! 

DIE AFRIGTER IS DIRK CRAFFORD HY WAS ‘N NASIONALE SPELER EN INTERNASIONALE 

SKEIDSREGTER. DIRK RIG REEDS TWINTIG JAAR JUDO AF BY SKOLE

WANNEER:                          WAAR:                                                       KLASSE BEGIN 15 JAN 2019

DINSDAE                             LAERSKOOL IMPALA : SKOOLSAAL       Grd 1 & 2 13:30 - 14:15

DINSDAE                             LAERSKOOL IMPALA : SKOOLSAAL       Grd 3 - 7 14:15 - 15:00

DI.DAE & DO.DAE              9 Tecomastraat Edleen                               17:15 - 18:00 / 18:15 - 19:30

HOEVEEL : FOOIE 

  • R 150.00 Registrasie een maal per jaar        
  • R 330.00 Per Maand x 10                                 
  • R750.00 Per Kwartaal                              
  • R 2,700.00 Per jaar registrasie ingesluit         

BANK BESONDERHEDE:

  • D. A. CRAFFORD
  • Tjek rek ABSA Melville
  • 4046511677

WAT TREK EK AAN ? 

‘N T-HEMP EN KORT BROEKIE 

DIE EERSTE LES IS GRATIS. 

KOM PROBEER DIT EN BESLUIT VIR JOUSELF ! 

INSKRYWINGSVORM /VRYWARINGSVORM 

1. HIERMEE VERLEEN EK GOEDKEURING AAN MY KIND OM JUDOKLASSE BY TE WOON. 

2. EK BEVESTIG HIERMEE DAT MY KIND IN GOEIE GESONDHEID VERKEER EN FISIES 

DAARTOE IN STAAT IS OM JUDO TE KAN BEOEFEN. 

3. EK STEM TOE DAT DIE JUDOKLUB OF INSTRUKTEUR / S NIE VERANTWOORDELIK 

GEHOU SAL WORD VIR ENIGE BESERINGS OF VERLIES WAT IN VERBAND STAAN 

MET MY KIND SE LIDMAATSKAP VAN DIE JUDOKLUB NIE. 

4. EK ONDERNEEM OM JUDOFOOIE BINNE TWEE WEKE VAN ELKE SKOOLKWARTAAL TE BETAAL. 

PERSOONLIKE BESONDERHEDE : 

NAAM :…………….….……………………………………………………………………………………..……….. 

GRAAD:…………….…………………………… ID NOMMER: …………...…………………………. 

OUER / VOOG 

TEL : ………………………………….…. SEL : ……………………………………….………….…. 

E-POS : ………………………….……………….. 

ONDERTEKEN :…………………………………………