Ons Bidkamer by Laerskool Impala is ʼn plek van geestelike groei waar alle leerders en ouers welkom is! Die Bidkamer pronk met pragtige fasiliteite wat in ʼn kinderlike omgewing tot kinders spreek. Die Bidkamer is oop tweede pouses vanaf Maandag tot Donderdag. Hier word kinders ontvang deur ouervoogde met oop harte gevul met baie liefde. Kinders kan briefies skryf en inhandig waarna ouervoogde bid vir die onderskeie kinders se geestelike behoeftes. Die wonderlike is dat meer en meer kinders getuig van dankbaarheid en liefde aan God en Jesus. Alle inligting ten opsigte van kinders in ons Bidkamer word met uiterste vertroulikheid hanteer.

Soms kom kuier kinders sommer net vir lekker geselsies en ander tye teken hulle pragtige prentjies vir God en Jesus; op papier of op ons yslike groot swart bord. CSV Komitee assistente assisteer maats en ouervoogde in die Bikamer en die ouervoogde werk onderskeie diensbeurte. Betesda Bidkamer ouervoogde vergader elke Woensdagoggend om 07:30 in die Bidkamer. Tydens hierdie sessies verryk ons ouers mekaar geestelik en ons doen baie voorbidding. Deur gedurige voorbidding groei Betesda voortdurend. Ons is baie geseënd!

Wat ʼn fees om vir God te kan lewe, werk en sy woord te kan uitleef en deel met kinders en ander medegelowiges.

Doel van ‘n Aqualeier

1. Om die Bidkamer voogde in die Bidkamer te help.

2. Om leierseienskappe te ontwikkel.

3. Christenskap prakties te maak en uit te leef.

4. Self geestelik te groei.

Pligte van die Aqualeier binne die bidkamer:

Teken jou aanwesigheid aan in die diensrooster boek elke keer wanneer jy aan diens is.

Help om orde te handhaaf binne die Bidkamer.

Help om die Bidkamer voor te berei; knip briefie papiere, knip teken papiere, knip en plak briefies wat terug aan kinders gestuur word en maak potlode skerp.

Verseker dat die Bidkamer altyd netjies en skoon is. ʼn Besem, skoppie, mop en emmer is beskikbaar hiervoor.

Verseker dat geen kinders in die Bidkamer eet of drink nie – dit sluit die Aqualeier in!Ruim altyd die Bidkamer na ʼn sessie op.

Handhaaf te alle tye stilte in die Bidkamer!

Help klein kindertjies wat nog nie kan lees of skryf nie om hulle briefies te skryf. Hou alle inligting hoogs konfidensieel sou ʼn kind iets spesifieks met jou deel.Help kinders wat wil Bybel lees om die nodige Bybelboeke op te soek en lees selfs vir hulle indien nodig.

Rapporteer ernstige probleme met kinders onmiddellik aan die Bidkamer voog aan diens.

Niemand behalwe die Bidkamer voogde mag die kinders se briefies lees nie.

Pligte buite die bidkamer: 

Help om orde op die stoep en rondom die Bidkamer te handhaaf.

Hou die stoep voor die Bidkamer altyd skoon.

Die week se briefies moet op Vrydae tydens 1ste pouse in die onderskeie onderwysers se poshokkies geplaas word.

Algemeen:

Alle Aqualeiers ontvang ʼn balkie wat op skoolklere vasgesteek word.

ʼn Rooster met diensbeurte word in die Bidkamer vir alle Aqualeiers gelaat. Maak seker elkeen kry ook ʼn kwartaallikse afskrif.

Indien ʼn Aqualeier nie ʼn diensbeurt kan werk nie moet daar onder mekaar uit geruil word. Stel die Bidkamer koördineerder so gou moontlik skriftelik in kennis hiervan en plaas die briefie in die voogde se poshokkie in die Bidkamer.

Skriftelike verskoning moet gemaak word indien ʼn diensbeurt nie vervul kan word nie as gevolg van byvoorbeeld siekte. Plaas hierdie briefie ook in die bogenoemde poshokkie.

Aan die einde van elke kwartaal sal verslag gedoen word aan Mnr. Derek Steffens ten opsigte van bywoning van diensbeurte in die Bidkamer. Indien ʼn Aqualeier swak bywoning het sal hy die situasie met die leier uitklaar.

Wees altyd ʼn goeie voorbeeld van ʼn getroue Aqualeier vir alle kinders.

Identifiseer altyd kinders wat ondersteuning nodig het.

Jou rol as Aqualeier is baie belangrik en jy moet weet dat jy gekies is om hierdie baie spesiale rol te vervul.

Verwag groot dinge van God; pak groot dinge aan vir God. William Carey

Kom en kom bid saam met ons op Woensdae oggende om 07:30 in die bidkamer (gebou op die rugbybeld).

Almal is welkom! 

Vir meer inligting omtrent die Aqualeiers kontak Juffrou Marinda van der Merwe in Klas 12.