CSV Kommitee 2020:

  


Laerskool Impala CSV…
Koning Jesus....Here U is AMAZING!

“Let me tell you why you are here. You’re here to be salt-seasoning that brings out the God-flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? Here’s another way to put it: You’re here to be light, bringing out the God-colors in the world. God is not a secret to be kept. We’re going public with this, as public as a city on a hill. If I make you light-bearers, you don’t think I’m going to hide you under a bucket, do you? I’m putting you on a light stand. Now that I’ve put you there on a hilltop, on a light stand—shine! Keep open house; be generous with your lives. By opening up to others, you’ll prompt people to open up with God, this generous Father in heaven.”

Matteus 5: 13-16 (the message)

Ons CSV se roeping by Laerskool Impala kan nie beter opgesom word as in hierdie woorde van Matteus in “the Message” vertaling nie. Ons moet ons lig laat skyn! Ons moet die wêreld smaak gee! Ons moet Goddelike geure wees wat mense meer en meer bewus maak van God se liefde en grootheid! Dit is juis na hierdie roeping warna ons streef…

Laerskool Impala spog met ‘n fantastiese CSV te danke aan God se genade en seën. Elke leerder van Gr.R tot Gr.7 word by die CSV ge-akkomodeer met verskillende CSV periods, sprekers en aktiwiteite. ‘n Wye verskeidenheid aktiwiteite word gedek met die leerders. Tema’s soos: “Shine, die Bonsai effek, dans saam met Jesus, Bybel vs selfoon, die “Impie-care effect” en nog vele meer gee die leerders die geestelike agtergrond en dissipline om sterk te staan deur die lewe! Impala se CSV in samewerking met die bidkamer, reël ook wonderlike aktiwiteite vir die leerders om hul Christenskap op ‘n praktiese manier uit te leef!

Ek nooi u hartlik uit om Impala se “facebook page” te besoek om net vir ‘n oomblik die verskil te beleef wat Jesus in Impala moontlik maak! As u enige idees, navrae of skenkings het, kan u my gerus E-pos! This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jesus liefde

Mw M Venter (CSV Hoof)