Handelinge 1: 8-11 “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie. Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.”

Hemelvaart is ‘n baie spesiale dag vir beide Laerskool Impala se personeel en Spog-Impies! Dit is ‘n dag waar ons as Christene, Jesus se opstanding op ‘n spesiale en kreatiewe manier kan vier deur middel van duisende ballonne!

Elke Impie sien met rede uit na Impieland-Spogland se viering van Hemelvaart. Nog ‘n pragtige voorbeeld van Christenskap wat by Impala uitgeleef word.

Hemelvaart 2019