LAERSKOOL IMPALA

VISIE EN MISSIE

1. VISIE

Die beste Laerskool in Kempton Park en Gauteng.

2. MISSIE

Die daarstelling van ‘n Christelike, primêre, opvoedkundige sentrum van uitnemendheid, waar leerders in hul moedertaal voorberei word vir die veranderende wêreld, deur die maksimale benutting van alle beskikbare bronne.

Ter uitbouing van bostaande missie, verbind alle belanghebbendes hulself tot die volgende waardes en riglyne:

1.  Puik onderrig op Christelike grondslag.

2. ‘n Afrikaans kultuur-eie opvoeding.

3. ‘n Vennootskap tussen alle belanghebbendes, gebaseer op ‘n onderlinge vertrouensverhouding.

4. Gedifferensieerde ontwikkeling van die kind in totaliteit, ter verwesenliking van sy volle potensiaal.

5. ‘n Gesonde balans tussen akademie, sport en kultuur.

6. Professionele uitnemendheid.

7. Gelykberegting tussen alle belanghebbende groepe.

8. Koste effektiewe onderwys en opvoeding.