Dit is ‘n jaarlikse instelling by Laerskool Impala om die nuwe skooljaar te begin met ‘n kerkdiens. So word verseker dat die jaar reg begin word en leerders gemotiveer word vir die jaar wat voorlê. Hierdie kerkdiens vind gewoonlik plaas op die eerste vrydag nadat die nuwe skooljaar in Januarie begin het. Die Nederduits Gereformeerde Kerk, Riebeeckpark bied jaarliks die dienste van hulle leraar aan en stel hulle fassiliteit aan die leerders en onderwysers van Laerskool Impala beskikbaar. Op die besondere dag word die leerders onder toesig van die bekwame onderwysers vergesel na die kerkgebou wat in Kweperlaan geleë is.