Beste Ouers van Laerskool Impala 

Dankie Impieouers vir u ondersteuning t.o.v. Beheerliggaam verkiesing. 

Die Beheerliggaam van Laerskool Impala is deur die Ouergemeenskap van ons skool verkies om die belange van die skool te bevorder.  Ons verteenwoordig onder andere die ouers van die leerders van Laerskool Impala. As sulks word u almal uitgenooi om met ons te kommunikeer oor enige skool aangeleentheid.  Ingevolge die Suid-Afrikaanse Skole Wet is daar dan ook een Ouerlid meer as Onderwyser personeel op die Beheerliggaam. Uit die aard van die saak kan ons nie anonieme kommunikasie hanteer nie.  Ons het egter ‘n besluit geneem dat ‘n persoon wel met ‘n lid van die Beheerliggaam kan kontak en versoek om sy identiteit nie te openbaar nie.  Sodoende sal die Beheerliggaamslid namens u, u saak aan die Beheerliggaam stel en ook die besluit van die Beheerliggaam aan u terug kan kommunikeer.

U is baie welkom om met enige van die Beheerliggaamslede te skakel, en wees asseblief verseker dat ons enige kommunikasie met die nodige erns en deernis sal hanteer.

Vriendelike Impie Groete

 

Beheerliggaam  2018 - 2020

Ouers:

     

Voorsitter:

Mnr Martin Bester

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Onder Voorsitter/Personeel en leerlingaangeleenthede/Sport:

Mnr Marnus de Vries

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

         
     

Behoeftige ondersteuning/ Ondersteunersklub:

Mnr Johan Janse van Rensburg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Tesourier/Invorderings:

Mnr Brent Doster

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         
     

 Bemarking en fondsinsameling:

Mnr Luhan van Wyk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Geboue & Terrein/Batebestuur:

Mnr Riaan Coertze

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Personeel:

     

Departementele aangelede/Gr R:

Mnr Willem Jacobs

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sport  aangeleenthede:

Me Chanaix Schutte

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

         
     

Kultuuraangeleenthede/LTSM:

Me Christelle Le Roux

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Admin Personeel & Assistente:

Me Wilma Prinsloo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         
     

Dissiplinêre aangeleenthede:

Mnr Louis van Rensburg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Vroeë kinderontwikkeling en Kleuterskool:

Me Augusta Gouws

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.