Item                                 Afrigters                        
Organiseerder  Me. C. Schutte

Hulporganiseerder

Veldskeidsregter 

Mnr. J. van Rensburg

Mnr. L. Smith en Mnr. B. Boshoff

Spanbestuurders 

Juniors: Me. M. Jacobs

Seuns: Me T. Cronje

Dogters: Me. B. Coetsee

JNR Naellope  Mnr. J. Van Rensburg, Me. L. Venter, Me. T. Hageman
SNR Naellope  Mnr. J. Van Rensburg, Me. A. Botha, Me. L. Venter, Mnr. E Kruger
Hekkies  Mnr. R. Pienaar en Mnr M van der Westhuizen
Middelafstande  Me. C. Schutte en Mnr. A. Carr 
Gewigstoot  Seuns:  Mnr. A. Preez en Mnr. M. Jacobs
Dogters:   Mnr. L. Smith en Me. L. Le Roux
Hoogspring Seuns:   Me. L. Boshoff en Me. A. Schlemmer
Dogters:  Me. G. Botha en Me. D. Oosthuizen
Verspring  Seuns:     Mnr. B. Boshoff en Me. O. Veldtman
Dogters:  Mnr. B. Boshoff en Me.N. Swanepoel
Spiesgooi: Mnr. A. du Preez
Diskus: Mnr. L. Smith
Aflosse Mnr. J. van Rensburg
Wegspring :   Me. A. Botha en B. Boshoff
1ste oorgee :   Me. C. Schutte en Mnr. A. Du Preez
2de oorgee :  Me. N. Schoeman en Me. M. Lombard
3de oorgee :  Mnr. R. Pienaar en Mnr. J. van Rensburg
Verversings :     Me. A. Swart, Me. G. Coetzer, Me. H. Strauss
   
 
 
          
          
 

  

LAERSKOOL IMPALA WAAR ONS LAG, LEEF EN DROOM IN GELOOF