Wedstryd datums sal na afloop van die jaarvergadering aan u deurgegee word.