Sal na afloop van die algemene jaarvergadering deurgegee word.