Ons is gereed vir 2019. Die stofie is reeds gestook! In ons eerste pot kook die ATKV-kompetisie. Vir hierdie kompetisie kan slegs `n beperkte aantal leerders deelneem aangesien daar `n spesifieke kwota per skool vasgestel is.

Ons derde pot is die soppot, met al sy verskillende bestandele of moet ek liewers sê, skole! Ja, Groter Kemptonparkse Redenaarskompetisie vind plaas in 2018. Hier gaan ons wenners deelneem en daardie soppot behoorlik laat kook.

Kom gryp die geleenthede en kom sê jou sê...

Algemene inligting oor Redenaars

Laerskool Impala wil elke leerling die geleentheid bied om op verskeie areas te presteer en met gemak te kan deelneem. Ons streef dus ook daarna om vir elke Impie die geleentheid te bied om voor ‘n gehoor op te tree deur ‘n toespraak te lewe. 

Redenaars op skoolvlak is meer as net ‘n praat- kompetisie. Redenaars help met baie fasette van ontwikkeling bv. selfbeeld, selfkonsep , selfvertroue asook om kommunikasievermoëns te verbeter. 

Tans presteer net die leerlinge wat deur dramaskole afgerig word, maar ons wil elkeen die geleentheid hiervoor bied. 

Ons gaan dus van die begin van die jaar leerlinge geleentheid gee om redenaarstoesprake voor te berei en deel te neem aan ons Interne kompetisies , maar ook deelname aan Radikale Redenaars en ATKV aanmoedig. 

Hier volg ‘n paar riglyne vir die skryf van redenaarstoesprake.

Toesprake se tyd is belangrik: 

 • Gr R – 3 : Moet nie langer as 4 minute wees nie. 
 • Gr 4-7  : Nie langer as 5 minute nie. 

Hoe lyk ‘n toespraak?

Inleiding:

 • Dit moet kort en kragtig wees. 
 • Die gehoor moet gegroet word.
 • Die onderwerp moet reeds in die inleiding duidelik wees. 
 • Die inleiding moet by die onderwerp en inhoud pas. 
 • Dit moet effektief, treffend en gepas wees.

Onderwerp:

 • Weet jy waaroor wil jy redeneer?
 • Moet ‘n sterk redenasie  wees. Mense moet presies weet wat jou standpunt is. 
 • Moet by die spreker en sy ouderdom pas. 
 • Kreatiewe, vars en relevante onderwerpe kry hoër punte.
 • Dit moet duidelik, beredeneerbaar, gepas en kreatief wees. 

Struktuur en inhoud:

 • By Graad R – 2 is 2 hoofpunte voldoende. 
 • By die res van die grade 3-4 redeneringspunte. 
 • Die hoofargumente moet duidelik onderskei kan word. 
 • Die argumente moet sin maak en direk verband hou met die onderwerp. 
 • Dit moet dus duidelike, logiese hoofargumente wees. 

Bronne en voorbeelde:

 • Elke hoofargument moet een omvattende bron bevat. 
 • Aanhalings is Nie bronne Nie. 
 • Daar moet genoeg van die spreker se eie opinies en voorbeelde wees vir balans. 

Slot:

 • Daar moet vinnig verwys word na hoofargumente. 
 • Die slot moet aansluit by die inleiding. 
 • Kyk ook hier na taalgebruik : was dit gepas en treffend. 
 • Kyk na gebruik van idiome ens. 

Aanbieding:

Selfvertroue:

 • Dit moet natuurlik wees. 
 • Daar is ‘n groot verskil tussen selfvertroue en oordramatisering. 
 • Let op na slegte maniërismes en irriterende gewoontes.
 • Wees geloofwaardig in jou aanbieding. 

Stemgebruik:

 • Waak teen sprekers met “ritmiese” of “singerige” stemme. 
 • Lê hier veral op na volume, maar ook na duidelikheid en wisseling. 
 • Natuurlikheid is die fokus. 
 • NIKS oordrewe. 

Gebare:

 • Natuurlike geselsstyl. 
 • Geen ingeoefende bewegings nie. 
 • Spreker moet natuurlike handgebare gebruik, niks oordrewe of dramaties nie. 

Oogkontak en notahantering:

 • Spreker moet na die gehoor kyk en nie oor hulle koppe nie. Ook nie vas teen die agterste muur staar nie. 
 • Vermy tikmasjien oogkontak. 
 • Notas moet verkieslik in een hand vasgehou word en gereeld gewissel word. 

Algemene Indruk:

 • Betrokkenheid van gehoor:-  ghoor moet getrek word. 
 • Beïndruk die spreker die gehoor. 
 • Goeie voorbereiding maak sprekers meer gemaklik met die aanbieding. 

Ons wil regtig poog om meer leerlinge betrokke te kry en wil graag kyk na spanredenaars in 2019. 

Lekker skryf en onthou ons taal is kleurvol en lekker op die tong. Humor is ‘n groot X -faktor wat moet inpas by U kind se persoonlikheid. 

Redenaars 2019: 

Die  Afrikaanse onderwerpe vir die ATKV-Redenaarskompetisie vir 2019 is bekend gemaak. 

Die Groter Kempton Park Redenaars het ook die Engelse onderwerpe bekendgestel.

 Die temas is soos volg:

Afrikaans Engels
Graad 1 tot 3  
21 Februarie 25 en 26 April
Maniere Bubble
Droom Happy
Jok Trouble

 

Afrikaans Engels
Graad 4 tot 5  
20 Februarie 25 en 26 April
Spaar Voice
Kuns Time
Frons Smart

 

Afrikaans Engels
Graad 6 tot 7  
19 Februarie 25 en 26 April
Vrees Fail/ Failure
Dink Circle
Dans Steps


Groete

Me I Weenink en Me L Mulder