Afrigters

Organiseerder : Me Katinka van den Berg

0/7A : Me T Cronje

0/7B : Me E Botha

0/8A : Me K v.d. Berg

0/8B : Me L Venter

0/9A : Me R O'Connor

0/9B : Me L Venema

 

Oefentye: Daar sal eers vir al die leerders 'n geleentheid wees om te oefen, voordat proewe gehou sal word.

0/7: Begin 21 Mei 2019 

Dogters oefen elke Dinsdag, Woensdag en Donderdag

Tyd: 13:45 - 14:30

0/8Begin 21 Mei 2019 

Dogters oefen elke Dinsdag, Woensdag en Donderdag

Tyd: 13:45 - 14:30

0/9Begin 21 Mei 2019 

Dogters oefen elke Dinsdag, Woensdag en Donderdag

Tyd: 13:45 - 14:45

 

Wedstryde

Sal nog bevestig word.