Hier by Gr. R streef ons daarna om u kind gereed te maak vir Graad 1. Ons wil nie hê dat u as ouer te veel bekommerd moet wees as u kindjie sekere dinge nie kan doen nie.

Onthou!  Die belangrikste is u kind se selfbeeld.  Dis belangrik vir ons almal om ‘n positiewe beeld van onsself te hê, net so ook u kind. As hy/sy ‘n positiewe beeld het voel hy/sy goed oor hom/haarself, voel dat hy/sy instaat is om dinge te doen, te waag en nuwe uitdagings aan te pak.

Laat u kind altyd goed voel oor wie en wat hy/sy is en wat hy/sy kan doen.

Elke kind het ‘n veilige ruimte nodig, by die huis sowel as hier by die skool om dan ook so ‘n positiewe selfbeeld te ontwikkel.

Om so ‘n veilige ruimte vir u kind te skep en te verseker, voldoen in sy basiese behoeftes soos voedsel, kleding, veiligheid en die heel belangrikste is baie aandag en liefde.

Leer en ontdek teen ‘n stadige pas saam met u kind. Moenie meer van hom/ haar verwag as wat nodig is nie. Neem sy/haar menswaardigheid in ag deur aanmoediging eerder as om u kindjie minderwaardig te laat voel. Gee u kind geborgenheid deur herhaling , en indien hy/sy geborgenheid en aanvaarding binne die gesin beleef, is u kindjie 100% bereid om ook buite gesinsverband sosiale verhoudinge aan te knoop, te ervaar en te aanvaar.

Hiermee doen ons as personeel van Stralejakkers ‘n vriendelike tog ernstige beroep op u as ouers, om saam met ons te werk, eerder as teen ons. Al die sukses berus juis op u positiewe samewerking.

Sonder u hulp en ondersteuning kan daar nie ideale nagestreef word nie.

Dit is die skool se opregte strewe om met verantwoordelikheid u kind op te voed en sy/haar talente te ontdek en te ontwikkel.

Ons wil graag u kind voorberei vir al die uitdagings wat voorlê in sy/haar lewe en dat hy/sy met trots en selfvertroue die groot skool en alles wat daar op hul wag tegemoet sal gaan en instaat sal wees om aan te hou bou aan ‘n karaktervolle nageslag.

 

Stralejakkergroete

 

Augusta Gouws

Adjunkhoof