Tyd                                                           Aktiwiteit                                                         
   
06:30 - 08:00 Aankoms en buitespel
08:00 - 08:50 Ons groet mekaar
 
 • Weerkaart word bespreek
 
 • Leiers en helpers word aangewys
 
 • Verjaarsdae en nuus
 
 • Bybelverhaal
08:50 - 09:45 Onderwyserbegeleide aktiwiteite
 
 • Taalontwikkeling : Rympies/Kommunikasie
 
 • Wiskunde
 
 • Lewensvaardigheid
   Ons geniet kuns:
 
 •  Vaardighede word aangeleer
 
 •  Kreatiwiteit word ontwikkel
 
 •  Wiskunde word prakties gedoen
09:45 - 10:00 Verversings
10:00 - 11:00 Vryespel buite
11:00 - 11:15 Toiletroetine
11:15 - 12:15 Onderwysbegeleide aktiwiteite
 
 • Huistaal
 
 • Wiskunde
 
 • Lewensvaardigheid
12:15 - 12:30 Handewas
12:30 - 12:45 Ons luister graag: 
 
 •  Storie
12:45 - 13:00 Opruimtyd 
13:00 - 14:00 Etenstyd/Rustyd/Vertrek 
14:00 - 15:00 Na-skool buitespel 
15:00 - 15:15 Verversings en koeldrank
15:15 - 17:15 Buitespel, TV-kyk, blokkies en legkaart bou