Skoolgelde word jaarliks deur die Beheerliggaam vasgestel en aan die ouers voorgelê tydens die jaarlikse begrotingsvergadering

Die GR. R-sentrum tariewe is oor elf maande vooruit betaalbaar

‘n Jaarlikse registrasiefooi (R350) is betaalbaar met inskrywing.

Skooltariewe: Halfdag R1290-00 en Voldag R2150-00 per leerder

Fooie kan per internet betaal of direk in die skool se rekening inbetaal word. U word egter versoek om die strokie wel deur te faks vir rekord doeleindes

 

Bankbesonderhede:

Rek. naam : Laerskool Impala

Bank :   ABSA

Tipe rekening :   Tjek

Rekening nr :   124 085 0440

Takkode :   630542

Verwysing : Leerder se naam & van & Gr R

 

LYS VAN EKSTRA BENODIGHEDE VIR GR R 2020

HIERDIE IS ITEMS WAT NIE IN DIE PAKKET KOM NIE, 

MAAR WAT OUERS SELF MOET VERSKAF:

 • 1 pak snesies (200)
 • 2 blikke lugverfrisser
 • 2 pakke “wet wipes”
 • 1 stel geel “household” handskoene
 • 1  500ml Savlon/Dettol
 • 1 Vloeibare handewasseep
 • 4 groot pakke lekkers (bv. Toffies / frutus)
 • 2 rieme A4 papier (500 velle)
 • 2 Leesboekies – Enige vlak 1 boekie
 • 1 Pakkie “fabric” pleisters
 • 1 pak watte
 • 1 bottel Handy Andy

 

LYS VAN EKSTRA BENODIGHEDE VIR GR RR 2020

 

 • 2 pakke “wet wipes”
 • 1 pak snesies (200)
 • 2 blikke lugverfrisser
 • 1 bottel Jik
 • 1 Houertjie “Pine Gel”
 • 1  500ml Savlon/Dettol
 • 4 groot pakke lekkers (bv. Toffies / frutus)
 • 2 rieme A4 papier (500 velle)
 • 1 leë 2 liter roomysbak (gemerk)
 • 1 Vloeibare handwasseep
 • 2 skottelgoedwas sponsies
 • 1 pakkie “fabric” pleisters
 • 1 bottel skottelgoed seep

 

Hierdie items moet asseblief in ‘n sak geplaas word wat met u kind se naam gemerk is.  Dit is nie nodig om elke item te merk nie.

U kan die items gedurende die eerste of tweede week nadat die skole begin het na u kind se klasjuffrou toe stuur.