Hare:

Dogters: Lang hare moet netjies vasgemaak word met rekkies.

Hou maar hul kuifies kort sodat hare nie onnodig in die ogies hang nie.

Seuns: Hare moet kort en netjies wees.

 

Algemeen:

Juwele: Beperk tot die minimum, aangesien leerdertjies lekker daarmee           

            speel en vroetel en aandag sodoende vinnig afgelei word. 

Naels: Naels moet kort en skoon wees.  Geen naellak word toegelaat nie.

Speelgoed: Geen speelgoed word skooltoe gebring nie, aangesien ons nie           

                  verantwoordelikheid daarvoor kan aanvaar nie.

 

Laatkommery en afwesighede:

Ouers, u kindjie is wel in Gr.R, maar aangesien ons ‘n kurrikulum volg en ‘n geskeduleerde dagprogram, sal dit waardeer word as u reeds van nou af gesonde gewoontes kweek by u kleuter tov laatkom en afwesigheid.  Gereelde skoolbywoning is uiters belangrik vir u kind se vordering.

 

Tasse:

Net die tassie wat in die pakket ingesluit is, is toelaatbaar.

Geen sakke, aangesien daar nie plek in die klassies is hiervoor nie.

Geen gekrap op tassies nie.

Daar sal ‘n plakker verskaf word wat op die tassie geplak word met die Jakker se naam op.

                                           

Inhoud van tassies:

  • Geen glas koeldrankbotteltjies nie.
  • Slegs plastiekbotteltjies wat stewig kan toedraai.
  • Kosblikkie wat stewig seël.

 

Klok:

Ons maak gebruik van ‘n klokstelsel. Die klok lui om 08:00 en weer as speeltyd verby is.  Leerders gaan tree aan in netjiese rytjies voor hul klassies, en wag vir hul juffrou om in netjiese, ordelike rye  na hul klassies te gaan.

 

Verdaging na skool:

Geen leerder verlaat die klas nie.  Ouers kom haal hul kinders by die verskillende klasse om 13:00.

Naskool leerders nuttig hul middagete in hul betrokke klasse en daarna rus hulle tot 14:00.

Geen ouers word toegelaat om voor 13:00 by die klassies rond te staan of in ‘n betrokke klas in te gaan  om u kind te gaan afhaal nie, aangesien dit steurend is vir die onderwyeseres.

 

Verversings:

Kosblikkie tyd: 

Ons vra vriendelik dat elke ouer ‘n kosblikkie met gesonde kossies sal inpak skool toe.  Elke maatjie moet asb. by die huis reeds ontbyt eet.

 

Snoepwinkel: 

Op Maandae, Woensdae en Vrydae kan maats geld saambring vir snoepie.  Die aankoop van verversings maak die dae nie net spesiaal vir die leerders nie, maar leer hulle ook om met geld te werk.

Daar is ‘n verskeidenheid van goedkoop lekkertjies, koeldranke, skyfies en speelgoedjies te koop.  Pryse wissel vanaf R1,00 tot R5,00 en sal aangepas word namate prysverhogings.

 

 

Omsendbriewe:

Dit is ons as Stralejakkers se manier om met u as ouer te kommunikeer. Daar sal ook ‘n “Impienuus” sowel as ‘n “Jakkernuus” uitgestuur word met allerhande nuus aangaande die skool en ons Graad R-Sentrum.

Ouers word as vennote in die opvoedingsproses gesien en daarom word daar van ouers verwag om voortdurend betrokke te wees by alle aspekte van u kind se ontwikkeling. 

Elke Gr. R-maatjie ontvang ‘n A4 plastiek koevert waarin elke week se doen en late in Gr.R, ingesit sal word.

 

Algemeen:

  • Swak taal, bakleiery, lelike maniere en beskadiging of neem van ander se eiendom, word nie toegelaat nie, en sal in ‘n ernstige lig beskou word.
  • Bly lojaal teenoor ons sentrum, en wees vriendelik en behulpsaam teenoor die opvoeders, administratiewe personeel, maats en algemene assistente.
  • Geen kougom word op die skoolterrein toegelaat nie.

 

Besoeke van ouers tydens skoolure:

 

  • Indien u die onderwyseres wil spreek, moet ‘n afspraak voor/na skoolure gereël word.
  • Afsprake kan deur die kantoor/self met onderwyseres gereël word.