Die Jakkertjies woon skool by in netjiese gewone drag.

Op Vrydae moet hul, hul Stralejakker-hempie aantrek wat vroeg in Januarie te koop sal wees by die Stralejakker kantoor.  

Baie belangrik!!!

Merk asseblief alle kledingstukke baie duidelik en  sodoende kan ons help om verlore klere terug te kry!