1. In ‘n baan te hardloop sodat ek later tussenlyne kan skryf.

2. Sy gaan my balspeletjies leer sodat ek kan leer om bladsye vol te werk.

3. Ek gaan met klei speel sodat my vingers en handspiere oefening kry, dan sal ek mooi skryf en ek sal weet hoe hard ek op my potlood kan druk.

4. Ek gaan klim en klouter en so die ruimte leer ken.  Dit sal my ook leer van hoog en laag,  ver en naby,  kort en lank en baie meer.

5. Ek gaan baie ritmiese werk doen, sodat ek vloeiend kan lees en tel.

6. Ek gaan baie legkaarte pak, want dit sal my help om letters en syfers vinnig aan te leer.

7. Ek gaan baie speletjies speel. Daaruit gaan ek leer om te tel, om my take te orden, om te luister, en om met ander saam te werk.